O nás

Jsme zemědělský podnik hospodařící v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí se sídlem v Běstovicích. Zaměřujeme se na chov mléčného skotu. Na zemědělské půdě pěstujeme zejména krmivo pro naše dojnice a v menší míře tržní plodiny. Kejdu, produkovanou chovanými zvířaty, v kombinaci s další biomasou využíváme k výrobě elektrické energie ve vlastní bioplynové stanici. Kromě toho provozujeme malou čerpací stanici a písník. Naší vizí je efektivní produkce kvalitního mléka a dalších komodit s ohledem na životní prostředí a při současném respektování potřeb našich zaměstnanců i ostatních obyvatel v našem regionu.

Živočišná výroba

Ve středisku živočišné výroby v Újezdě u Chocně chováme dojnice holštýnského plemene, které se vyznačuje vysokou užitkovostí. Máme uzavřený obrat stáda. Narozené jalovičky si odchováváme pro obměnu vlastního chovu, býčky prodáváme dalším chovatelům.

Pohoda našich zvířat je pro nás prioritou, a proto se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky. V posledních letech významně investujeme do výstavby nových stájí, které vyhovují moderním trendům. V roce 2017 jsme uvedli do provozu nový teletník pro odchov malých jaloviček a v roce 2019 dokončíme nový kravín. Do budoucna plánujeme také výstavbu nové odchovny pro jalovice. Naše stáje jsou lehké, vzdušné stavby s dostatečným přístupem přirozeného denního světla. Zvířata v nich mají neomezený pohyb a v maximálně míře jsou tak umožněny jejich přirozené projevy chování.

Rostlinná výroba

Středisko rostlinné výroby se nachází Běstovicích. Dvě třetiny obhospodařované plochy tvoří orná půda, jedna třetina připadá na louky a pastviny. Na orné půdě pěstujeme tradiční plodiny: pšenici, ječmen, žito, kukuřici, jetel, vojtěšku, hrách a mák.

Po sklizni hlavních plodin sejeme strniskové meziplodiny, které doplňují do půdy organickou hmotu a chrání ji před erozí. Na loukách sklízíme travní hmotu na senáž a seno. Půdy jsou zde většinou méně úrodné – lehčí, hlinito-písčité, často trpí přísušky. Část obdělávaných pozemků se nachází na území Přírodního parku Orlice, což přináší určitá omezení. Rostlinná produkce v naší společnosti tedy není příliš intenzivní, snažíme se spíše orientovat na kvalitu naší produkce, při respektování přírodních podmínek, v nichž hospodaříme.

Postupnými kroky zavádíme prvky precizního zemědělství, které za využití moderních technologií umožňuje variabilně reagovat na rozdílné půdní podmínky. V praxi tak například kombinujeme půdní rozbory se satelitními snímky, což nám dovoluje doplňovat chybějící živiny pouze na ty části jednotlivých pozemků, které to skutečně vyžadují. Kromě ekonomického významu, kdy dochází k úspoře nákladů, má tento přístup významný ekologický dopad, neboť nedochází ke zbytečnému přehnojování, jak tomu docházelo v minulosti při plošných aplikacích stejných dávek.

Bioplynová stanice v Újezdě u Chocně

Kejdu od dojnic (směs tuhých a tekutých výkalů) společně s biomasou využíváme k produkci elektrické energie. Biologický materiál kvasí ve fermentoru bez přístupu vzduchu a vzniká tak bioplyn, jehož hlavní složkou je metan. Surový bioplyn přímo spalujeme v kogenerační jednotce, která vyrábí elektřinu a teplo. Část elektřiny spotřebováváme pro vlastní provoz, zbytek prodáváme do sítě. Teplo využíváme na ohřev fermentoru, pro sušárnu obilí a vytápění objektů ve středisku.

bioplynová stanice

Čerpací stanice PHM v Běstovicích

V sídle naší společnosti v Běstovicích provozujeme čerpací stanici PHM, která slouží jak pro naše potřeby, tak pro veřejnost. Stanice je samoobslužná, funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je zde možné natankovat NATURAL 95 a DIESEL. Platba je možná v hotovosti a za využití platebních karet. Karty CCS u nás bohužel uplatnit nemůžete.